Sách Pháp Luật

- 22%
Luật Việc Làm

Luật Việc Làm

9,000 7,500
- 16%
Luật dược (INCODE)

Luật dược (INCODE)

30,000 25,000
- 16%
Luật Thi Hành Án Hình Sự

Luật Thi Hành Án Hình Sự

36,000 30,000
- 21%
Luật thuế (Tái bản)

Luật thuế (Tái bản)

42,000 33,600
- 16%
Hiến Pháp Năm 2013

Hiến Pháp Năm 2013

42,000 35,000
- 16%
Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự

36,000 30,000
- 16%
Bộ Luật Hình Sự

Bộ Luật Hình Sự

42,000 35,000
- 16%
Bộ Luật Dân Sự

Bộ Luật Dân Sự

54,000 45,000