Sách Kinh Tế

- 20%
Ai Muốn Là Triệu Phú

Ai Muốn Là Triệu Phú

70,800 56,600
- 20%
Nguyên lý kim tự tháp Minto

Nguyên lý kim tự tháp Minto

74,400 59,500
- 20%
mưu lược trong kinh doanh

mưu lược trong kinh doanh

72,000 57,600
- 15%
Linh hồn của quảng cáo

Linh hồn của quảng cáo

63,600 53,000
- 20%
Làm Việc Với Người Khó Tính

Làm Việc Với Người Khó Tính

72,000 57,600
- 20%
20 phút hội họp hiệu quả

20 phút hội họp hiệu quả

70,800 56,600
- 15%
20 Phút quản lý dự án

20 Phút quản lý dự án

70,800 59,000
- 20%
Đàm phán với chính mình

Đàm phán với chính mình

70,800 56,600
- 20%
Thuật Quản Lý Bán Hàng

Thuật Quản Lý Bán Hàng

70,800 56,600
- 20%
Điểm khủng hoảng - Brian Tracy

Điểm khủng hoảng - Brian Tracy

70,800 56,600
- 15%
Bí quyết thu phục nhân tâm

Bí quyết thu phục nhân tâm

57,600 48,000