Mấy ông cđv Arsenal lầy quá, ông người cũ nào rời khỏi clb cũng bị la :3 (trừ...

Mấy ông cđv Arsenal lầy quá, ông người cũ nào rời khỏi clb cũng bị la :3 (trừ...
Mấy ông cđv Arsenal lầy quá, ông người cũ nào rời khỏi clb cũng bị la :3 (trừ LORD)

Có thể bạn quan tâm

 • Thời buổi bây giờ làm gì còn nữa đâu
 • TAG thằng số 2 vào đây nào.
 • Cuỳ với các bạn ấy
 • Tội cho thằng nào đấy.
 • Không thể không chuẩn
 • Chuẩn cơm mẹ
 • Tưởng được cô mến, ai dè đâu.
 • Tag đứa đó vào đây
 • Chẳng biết nói sao.
 • Bạn thân tốt thật.
 • Chắc chắn rồi.
 • Nhớ nha mấy chế
 • Ngu người -Trung
 • Hai cô trò lại lên sóng
 • Có đúng vậy không?
 • Chán thật đấy.
 • Nhà 57 tầng xây trong 19 ngày.... P/S: Đọc thêm tại
 • Chắc anh em FA đang thực hiện theo khẩu hiệu này thì
 • Thánh chơi xỏ đây rồi.
 • Tag đồng bọn vào đây
 • To hay bé đây?
 • Ai cùng đồng cảnh ngộ ko
 • Sao lại thế nhỉ
 • Ngắn gọn, xúc
 • Phải không nào?
 • Đúng không các ông?
 • Mình có làm gì sai đâu nhỉ?
 • Mấy người làm được đâu.
 • Bạn có biết không?
 • Thanh niên nào đã