Chuẩn CMNR

Nhiều photographer nói chụp siêu xe, xe sang, xe biển số xanh, số đỏ trên đường phải che biển...

Nhiều photographer nói chụp siêu xe, xe sang, xe biển số xanh, số đỏ trên đường phải che biển...

Nhiều photographer nói chụp siêu xe, xe sang, xe biển số xanh, số đỏ trên đường phải che biển số, tại sao phải làm vậy vì lý do gì? và nếu không che thì có gì sai?

P/S : Chiếc Rolls-Royce xa xỉ nhất Vietnam?

Không kiêu sa, không chảnh chọe, vậy mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai - Thiếu nữ sinh...

Không kiêu sa, không chảnh chọe, vậy mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai - Thiếu nữ sinh...

Không kiêu sa, không chảnh chọe, vậy mà đến giờ vẫn chưa có mảnh tình vắt vai - Thiếu nữ sinh năm 2008 cho biết