Chuẩn CMNR

Sáng ra làm thử câu đố vui đơn giản xem nào :D Thề chứ hỏi 10 người hết 6 người trả lời sai...

Sáng ra làm thử câu đố vui đơn giản xem nào :D Thề chứ hỏi 10 người hết 6 người trả lời sai...

Sáng ra làm thử câu đố vui đơn giản xem nào :D
Thề chứ hỏi 10 người hết 6 người trả lời sai rồi, bạn thì sao ?

Xem nhiều hơn tại Axem.vn

Có đợt em say xỉn đi ngoài đường thì tông trúng chị này. Chị nói không sao nhưng giờ vẫn muốn...

Có đợt em say xỉn đi ngoài đường thì tông trúng chị này. Chị nói không sao nhưng giờ vẫn muốn...

Có đợt em say xỉn đi ngoài đường thì tông trúng chị này.
Chị nói không sao nhưng giờ vẫn muốn tìm để tạ lỗi với chị.
Mong Adm đăng tin dùm em với. Chỉ cần cái tên thôi là đủ rồi
Nếu được em xin hậu tạ dầu ăn đầy đủ ạ.
Cám ơn Adm
mem -múp