Ảnh Chế

Sao khi nào chia tay xong gặp lại cũng thấy người yêu cũ đẹp lạ thường thế nhỉ?

Sao khi nào chia tay xong gặp lại cũng thấy người yêu cũ đẹp lạ thường thế nhỉ?

Sao khi nào chia tay xong gặp lại cũng thấy người yêu cũ đẹp lạ thường thế nhỉ?