Các cụ sống khỏe thật!

Các cụ sống khỏe thật!

Có thể bạn quan tâm

 • Chuyện đó ko ai
 • Tại sao lại như
 • Chị em còn lời nào biện hộ
 • Thánh là đây chứ
 • Sự trùng hợp chỉ là vô tình thôi
 • Làm ơn mắc cmn
 • Đậu móa thèn bạn cờ
 • Thích ai nhất nào
 • Nguyên nhân đấy
 • Nhọ cả đôi đường
 • Cái đó không quan trọng.. Quan trọng là chúng ta không thuộc về
 • Nghe nói lại đứt cáp quang rồi à
 • Sự thật éo ai
 • Làm sao cho nó kích thích mới là khó.
 • Để xem tình bạn của chúng ta như thế nào thôi.
 • Chứ còn gì nữa.
 • Thế là đéo nào nhỉ
 • Bệnh nan y rồi
 • Thâm thúy lắm
 • Sống là phải lạc quan
 • Có ai nhọ giống em
 • Để khỏi bị gái dụ các ông ạ.
 • Thấy mẹ rồi.
 • ĐM, cạn lời.
 • Này thì phản dame
 • Hạnh phúc đơn giản lắm chỉ
 • Vậy ra ai bắt pokemon giỏi thì sẽ tán gái giỏi rồi :O Nguồn: Hội Chế
 • Đàn ông nó khổ thế
 • Dối trời lừa mẹ đủ muôn nghìn kế
 • Việt Nam là thế